Taksäkerhet


Mälardalens Plåtkonsult är Certifierad inom Taksäkerhet av Taksäkerhetskommitén

                                                             www.taksakerhet.se/sok-foretag/


Taksäkerhet


Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, fästen för säkerhetslinor, takbryggor och glidskydd som är avsedda att placeras på tak. Byggherren har det fulla ansvaret för att uppfylla de samhällskrav som finns i bygglagstiftningen med föreskrifter och beslut.


Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för dem som projekterar för ny- och ombyggnad.


Lagar, regler och förordningar


Vilka krav på takskyddsanordningar som kan ställas på en fastighet utgörs av Boverkets byggregler, BBR 8:24, och dess föregångare. Man kan säga att Boverket gjort en generell riskanalys och därefter föreskrivit vissa anordningar för att minimera riskerna vid takarbete. Byggreglerna förändras över tid men någon retroaktivitet efter 1960 finns ej gällande taksäkerhet. De byggregler som gällde vid fastighetens byggår är de som fortfarande gäller.Länk till Taksäkerhetskommiten

http://www.taksakerhet.se/Inom kompetensområdet Taksäkerhet arbetar vi med rådgivning vid projektering och besiktning av befintliga system.


Du är väkommen med dina frågor


Rauno Seimilä