Länkar

LänkarTaksäkerhetskommitten

www.taksakerhet.se


Tak och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation

www.tib.se


Konsumentverket

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/konsumentkoplagen/


Besiktningsmannaboken för småhus

http://sbr.se/wp-content/uploads/2016/05/BM-boken-2016.pdf


Formulär avtal (ABS 09)

http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/entreprenadkontrakt-abs-09


Boverkets Byggregler

www.boverket.se


Vägledning vid bygglovsansökan

www.bygglovsguiden.se


AMA

www.byggtjanst.se


Kontrollansvarigas riksförening

www.karf.seInformation om planera, bygga och bo

www.mittbygge.se


Branschregler  Säker vatten installation

www.sakervatten.seSvenska Byggingenjörers Riksförbund

www.sbr.se


Certifieringsorgan för beiktningsmän & Kontrollansvariga

www.sitac.se


Branschregler och register auktoriserade plattsättare

www.bkr.se


Ventilation i huset

www.svenskventilation.se