Entreprenadbesiktningar

Entreprenadbesiktningar

Mälardalens Plåtkonsult utför besiktningar helt opartiskt enligt gällande branschregler och standardavtal enligt AB 04, ABT 06, ABS 09 samt konsumentjänstlagen.Vi utför alla slags entrepenadbesiktningar på tak och fasad för beställare som vill ha en opartisk bedömning för att konstatera om entreprenören har utfört sitt jobb enligt gällande svenska byggregler och kontraktshandlingar. Vi tycker att det är viktigt att du som kund får en fackmannamässig, oberoende kontroll av entreprenaden och de utförda arbetet.


Av SBR Godkänd besiktningsman och vi genomför besiktningar enligt SBR:s metodik och mallFÖR ATT KVALITETSSÄKRA ETT PROJEKT ÄR DET BRA ATT GÖRA FORTLÖPANDE BESIKTNINGARVilken typ av besiktning är ni i behov av?

Kontrollbesiktning (KB)

Förbesiktning (FB)

Slutbesiktning (SB)

Fortsatt slutbesiktning (FSB)

Ny slutbesiktning (NSB)

Efterbesiktning (EB)

Särskild besiktning (SÄB)

Garantibesiktning/2-årsbesiktning/§59-besiktning (GB)


Som oberoende tak och fasadkonsult strävar jag efter långsiktiga samarbeten med kunden och jag ser stora fördelar för kunden om jag kommer in i ett tidigt skede och kan bistå med råd om tekniska lösningar inför ett projekt. Allt för att upptäcka fel och brister i ett så tidigt stadium som möjligt.Oavsett om projektet är litet eller stort, hjälper jag er inom mitt fackområde Tak & Fasad.


Väkommen med din förfrågan


Rauno Seimilä