Statusbesiktning

Statusbesiktning av ditt tak – ett klokt beslut.


Taket utsätt för stora påfrestningar under en årscykel med både snöslask, regn och hårda vindar och det är viktigt att regelbundet utföra besiktningar. Taket ska klara av att avleda nedfallande vatten dels från lätta duggregn och kraftiga skyfall men också snö och snösmältning. Detta ställer höga krav på takkonstruktionens funktion och utförande. Trots detta kan såväl nylagda som äldre tak drabbas av läckage och anledningarna till det kan vara många.Statusbesiktning


Mälardalens Plåtkonsult  kan erbjuda oberoende och förebyggande inspektioner av tak och fasad med syfte att upprätta en översikt av husets generella status. Kontrollen är lämplig att utföra inför exempelvis ägarbyte eller större renoveringar. Efter utförd besiktning får ni ett utlåtande där vi rekomenderar lämpliga insatser vid eventuella problem.Vi besiktar de flesta typer av tätskikt på tak så som  Plåttak, Tegeltak, Tätskiktsmatta, Duk m.m

Du är välkommen med din fråga


Med vänliga hälsningar


Rauno Seimilä