Utförda besiktningar

Statusbesiktning av  tätskiktsmatta på 8st Hyreshus

Besiktning av etapp brofästet i Sthlm Aug 2018

Besiktning av stort koppartak i Guldsmedshyttan

Besiktning av tätskiktsmatta på 15st radhus i Segeltorp.

Besiktning av Industrifastighet med 9000kvm bandtäckning i Eskilstuna

Galvanisk korrosion när järn och koppar har kontaktytor mot varandra