Utförda besiktningar

Norra Djurgårdsstaden

Besiktning tegelfasad, träfasad och plåtdetaljer

Besiktning av etapp brofästet i Sthlm Aug 2018

Besiktning av tak och fasad Rosendal

Besiktning av tätskiktsmatta på 15st radhus i Segeltorp.

Besiktning av Industrifastighet med 9000kvm bandtäckning i Eskilstuna

Galvanisk korrosion när järn och koppar har kontaktytor mot varandra