Utförda besiktningar

Tel: 070-55 60 176

E-post: info@mpku.se

Medlem i FSP

Norra Djurgårdsstaden

Besiktning tegelfasad, träfasad och plåtdetaljer

Besiktning av etapp brofästet i Sthlm Aug 2018

Besiktning av tak och fasad Rosendal

Byggnad med trästomme och träfasad, Botanikern i Uppsala

Besiktning av Industrifastighet med 9000kvm bandtäckning i Eskilstuna

Statusbesiktning av tätskiktsmatta på 15st radhus i Segeltorp.