Länkar

Länkar

 

 

Taksäkerhetskommitten

www.taksakerhet.se

 

Tak och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation

www.tib.se

 

Konsumentverket

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/konsumentkoplagen/

 

Besiktningsmannaboken för småhus

http://sbr.se/wp-content/uploads/2016/05/BM-boken-2016.pdf

 

Formulär avtal (ABS 09)

http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/entreprenadkontrakt-abs-09

 

Boverkets Byggregler

www.boverket.se

 

Vägledning vid bygglovsansökan

www.bygglovsguiden.se

 

AMA

www.byggtjanst.se

 

Kontrollansvarigas riksförening

www.karf.se

 

 

Information om planera, bygga och bo

www.mittbygge.se

 

Branschregler Säker vatten installation

www.sakervatten.se

 

 

Svenska Byggingenjörers Riksförbund

www.sbr.se

 

Certifieringsorgan för beiktningsmän & Kontrollansvariga

www.sitac.se

 

Branschregler och register auktoriserade plattsättare

www.bkr.se

 

Ventilation i huset

www.svenskventilation.se